Campanie USL Ion Dinita Colegiul 7 Astra Brasov 29 noiembrie 2012

1 decembrie a fost adoptată ca Zi Națională a României în 1990, reprezentând sărbătorirea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, unde s-a votat Unirea Transilvaniei cu România și care simbolizează Unirea tuturor românilor într-un stat singur stat național. Brașovul a participat activ la pregătirea Marii Uniri din 1918. Au fost vremuri, despre care în prezent se vorbește prea puțin, în care numeroși brașoveni au luptat pentru un ideal, fără să le pese de riscuri. Iar lucrul cel mai greu de crezut pentru tinerii din ziua de astăzi, este că au existat politicieni care au plătit cu propria lor viață credința pe care o aveau. Tradiția unei comunități brașovene puternice, cu reprezentanți politici respectați de întreaga națiune poate fi reînnodată!

MARII POLITICIENI BRAȘOVENI. Unii dintre cei mai importanți brașoveni care au contribuit la realizarea Unirii sunt Sextil Pușcariu, Candid Mușlea, dr. Vasile Saftu și Tiberiu Brediceanu. Avocatul Ioan Șenchea, numit de Octavian Goga „martir al Ardealului”, membru în Comitetul Partidului Națio-
nal Român, a fost asasinat de autoritățile austro-ungare în Făgăraș. În iulie-august 1916, în plin război mondial, în urma eliberării orașului de către armata română, în Brașov au fost 40 de zile de stăpânire românească. Atunci a fost numit primar Gheorghe Baiulescu, iar ca șef al Poliției, directorul de
atunci al „Gazetei de Transilvania“, dr. Nicolae Vecerdea. Brașovencele au deschis un azil pentru ocrotirea copiilor orfani. În fruntea societății de binefacere se aflau Maria Băiulescu, sora primarului, Maria Popescu, cumnata lui Nicolae Iorga, și Virginia Braniște.

AU ÎNFRUNTAT PERSECUȚIILE. După retragerea armatei române, mulți politicieni și cărturari brașoveni au fost arestați și bătuți sub pretexte ridicole. Compozitorii Gheorghe Dima și Nicolae Oancea au fost arestați pe motiv că au cântat „Deșteaptă-te române“. În vara anului 1916, dr. Vasile Saftu, parohul Bisericii „Sf. Nicolae, a fost arestat împreună cu familia. În timpul unirii, a fost președintele Casinei Române și al Gărzii Naționale, precum și membru al Marelui Sfat Național, reprezentând Brașovul la Adunarea de la Alba Iulia. Preotul Nicolae Stinghe a fost arestat chiar de la altar și a fost deținut până pe 1 ia- nuarie 1918. Preotul și istoricul Candid Mușlea s-a retras cu armatele române în sud, unde a rămas până în 1918. Pentru ajutorul dat soldaților români, măcelarul Vasile Olteanu a fost bătut în mod bestial și lăsat să moară pe marginea drumului legat de un par. La 26 aprilie 1923, osemintele acestuia au fost exhumate și reîngropate în cimitirul de Pe Tocile.

ÎN SPIRITUL MARILOR BRAȘOVENI. În toamna anului 1918, întruniți în casele parohiale ale Bisericii Sfântul Nicolae, brașovenii au deci̦s constituirea Statului Național Român din Țara Bârsei, având în frunte un Comitet Executiv. Reglementările participării româ- nilor la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, au fost publicate în „Glasul Ardealului”. În urma procedurilor, la Alba Iulia au parti- cipat peste 100 de delegați, din zona Brașovului. În ziua de 1 Decembrie 1918, în bisericile brașovene s-a sărbătorit cu multă evlavie evenimentul de la Alba Iulia. La mor- mântul lui Andrei Mureșianu, absolvenții și elevii școlilor medii românești, în prezența Gărzii Naționale, au depus o coroană de flori cu tricolorul românesc. Toate aceste lucruri ar trebui cunoscute și de generația de astăzi, care are marea șansă de a relua tradiția politică de altădată. Fie ca spiritul marilor brașoveni din trecut să călăuzească acțiunile celor care ne vor conduce în viitor!

La mulți ani, brașoveni! La mulți ani, români!

Share

Leave a Comment

reviews